YOMEDIA
UREKA

Bài tập 6 trang 100 SBT Toán 7 Tập 1

Giải bài 6 tr 100 sách BT Toán lớp 7 Tập 1

Hai đường thẳng \(MN\) và \(PQ\) cắt nhau tại \(A\) tạo thành góc \(MAP\) có số đo bằng \(33^\circ \).

a) Tính số đo góc \(NAQ.\)

b) Tính số đo góc \(MAQ.\)

c) Viết tên các cặp góc đối đỉnh.

d) Viết tên các cặp góc bù nhau.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

- Định nghĩa: Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

- Tính chất: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

- Tổng hai góc kề bù bằng \(180^o\). 

Lời giải chi tiết

a) Ta có:

\(\widehat {NAQ}\) và \(\widehat {PAM}\) là hai góc đối đỉnh

Suy ra: \(\widehat {NAQ} = \widehat {PAM}\)

Mà \(\widehat {PAM} = 33^\circ \) nên \(\widehat {NAQ} = 33^\circ \)

b) \(\widehat {PAM}\) và \(\widehat {MAQ}\) là hai góc kề bù nên \(\widehat {PAM} + \widehat {MAQ} = 180^\circ \)

Suy ra: \(\widehat {MAQ} = 180^\circ  - \widehat {PAM} = 180^\circ  - 33^\circ\)\(\,  = 147^\circ \)

c) Các cặp góc đối đỉnh là \(\widehat {PAM}\) và \(\widehat {NAQ}\); \(\widehat {PAN}\) và \(\widehat {MAQ}\)

d) Các cặp góc bù nhau là:

\(\widehat {PAM}\) và \(\widehat {MAQ}\); \(\widehat {PAM}\) và \(\widehat {PAN}\); 

\(\widehat {NAQ}\) và \(\widehat {PAN}\); \(\widehat {NAQ}\) và \(\widehat {QAM}\).

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 100 SBT Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF