YOMEDIA
UREKA

Bài tập 1.3 trang 101 SBT Toán 7 Tập 1

Giải bài 1.3 tr 101 sách BT Toán lớp 7 Tập 1

a) Cho góc mOn. Vẽ góc nOt kề bù với góc mOn. Vẽ góc mOz kề bù với góc mOn. Khi đó mOn và tOz có phải là hai góc đối đỉnh không?

b) Cho góc hBk. Vẽ Bm là tia phân giác của góc hBk. Vẽ Bm' là tia đối của tia Bm. Vẽ góc kBj kề bù với góc hBk. Khi đó các góc m'Bj và hBm có phải là hai góc đối đỉnh không?

c) Cho góc xOy. Vẽ góc yOz kề bù với xOy. Vẽ góc xOt kề bù với góc xOy. Vẽ On là tia phân giác của góc zOy. Vẽ Om là tia phân giác của góc tOx. Khi đó zOn và xOm có phải là hai góc đối đỉnh không?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

- Định nghĩa: Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

- Tính chất: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

- Hai góc kề bù là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại là hai tia đối nhau, tổng số đo hai góc kề bù bằng \(180^o\). 

Lời giải chi tiết

a) Vì góc nOt kề bù với góc mOn nên Ot là tia đối của tia Om. Tương tự, góc mOz kề bù với góc mOn nên Oz là tia đối của tia On. Từ đó, mOn và tOz là hai góc đối đỉnh.

b) Vì góc kBj kề bù với góc hBk nên Bj là tia đối của tia Bh. Từ đó, m’Bj và hBm là hai góc đối đỉnh.

c)

Vì góc yOz kề bù với góc xOy nên Oz là tia đối của tia Ox. Tương tự, góc xOt kề bù với góc xOy nên Ot là tia đối của tia Oy. Từ đó, zOy và tOx là hai góc đối đỉnh, tức là \(\widehat {zOy} = \widehat {tOx}\).

Vì On, Om lần lượt là tia phân giác của \(\widehat {zOy} \) và \( \widehat {tOx}\) nên \(\widehat {zOn} = \widehat {nOy} = \widehat {xOm} = \widehat {mOt}\).

Lại vì \(\widehat {zOn} + \widehat {nOx} = 180^\circ \) (hai góc kề bù)

Nên \(\widehat {mOx} + \widehat {nOx} = 180^\circ \).

Suy ra Om và On là hai tia đối nhau.

Từ đó, \(\widehat {zOn}\) và \(\widehat {mOx}\) là hai góc đối đỉnh.

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.3 trang 101 SBT Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON