YOMEDIA

Hỏi đáp về Hai góc đối đỉnh - Hình học 7

Trong quá trình học bài Hình học 7 Bài 1 Hai góc đối đỉnh nếu các em gặp những thắc mắc cần giài đáp hay những bài tập không biết phương pháp giải từ SGK, Sách tham khảo, Các trang mạng,... Các em hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (207 câu):

 • Minh Anhh Cách đây 2 tháng

  Vẽ hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O sao cho xOy=70°. Tính số đo 3 góc còn lại

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Phạm Thi Quỳnh Cách đây 2 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Sơn Ca Cách đây 5 tháng

  Trắc nghiệm: Hai góc đối đỉnh - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Hoàng Mai Cách đây 5 tháng

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Hoàng Mai Cách đây 5 tháng

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Hoàng Mai Cách đây 5 tháng

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (1)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nghia Hoang Cách đây 1 năm
  Vẽ góc xBy có số đo bằng 60°. Vẽ góc đối đỉnh với góc xBy . Hỏi góc này có số đo bằng bao nhiêu độ

  01/01/1970 |    23 Trả lời

  Theo dõi (2)
  23
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tuyền Nhan Thanh Cách đây 1 năm
  Hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau ở D. Tính xDy và yDx'

  01/01/1970 |    18 Trả lời

  Theo dõi (2)
  18
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Suzuki Shiyuira Cách đây 1 năm

  6/sgk_83

  Vẽ hai đường thẳng cắt nhau sao cho trong các góc tạo thành có một góc 47º. Tính số đo các góc còn lại.

  9/sgk_83

  Vẽ góc vuông xAy. VẼ góc x'Ay' đối đỉnh với góc xAy. Hãy viết tên hai góc vuông không đối đỉnh nhau.

  Bạn nào làm + vẽ hình nhanh mk tặng 1 like nha !!! Cám ơn các bạn nhiều smiley

  01/01/1970 |    11 Trả lời

  Theo dõi (0)
  11
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hổ Báo nhất lớp Cách đây 1 năm

  Vẽ hai đường thẳng cắt nhau sao cho trong các góc tạo thành có một góc 47 độ . tính số đo các góc còn lại ?

  01/01/1970 |    11 Trả lời

  Theo dõi (0)
  11
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Ngọc Triết Cách đây 2 năm

  Phát biểu định lí về hai góc đối đỉnh

  01/01/1970 |    7 Trả lời

  Theo dõi (0)
  7
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • cuc trang Cách đây 2 năm

  Cho 2 đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O sao cho AÔC= 70°. Kẻ tia phân giác OE của AÔC và tia OF là tia đối của tia OE.

  a) Tính số đo góc AÔD

  b) Chứng tỏ tia OF là tia phân giác của BÔD

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bach hao Cách đây 2 năm

  Cho 2 đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O sao cho xÔy'= 150°. Gọi Oz' là tia phân giác của z'Ôy' và Oz là tia phân giác của xÔy. Hai góc x'Ôz' và xÔz cos phải là 2 góc đối đỉnh ko? Vì sao?

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Bảo An Cách đây 2 năm

  Cho 1 điểm O:

  Vẽ qua O 5 đường thẳng phân biệt

  a) Hãy chỉ ra có bao nhiêu góc?

  b) Hãy chỉ ra có mấy cặp góc đối đỉnh khúc góc bẹt?

  c) Xét các góc không có điểm O chung

  CM: có ít nhất 1 góc \(\ge\) 36 độ

  có ít nhất 1 góc <36 độ

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hy Vũ Cách đây 2 năm

  hai góc đối nhau là gì z bạn nào trả lời mk tick cho. thanks trước

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Bảo Khánh Cách đây 2 năm

  Cho hai góc kề bù xoy và yoz. Gọi Om, On là phân giác góc xoy và yoz

  a) Tìm số đo góc mon

  b) Vẽ góc zoy' đối đỉnh với góc xoy, Om' là tia đối tia Om. Chứng minh:

  Om' là phân giác góc y'oz

  On là phân giác góc mom'

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • My Le Cách đây 2 năm

  2 đường thẳng AB vá CD cắt nhau ở O,tạo thành 4 góc khác góc bẹt (ko trùng nhau ) .Tính số đo các góc biết góc AOD =BOD =30 độ

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tay Thu Cách đây 2 năm

  Bài 1, Cho góc xAy =40°.Trên tia đối của tia Ax lấy điểm B, kẻ tia Bz sao cho tia Ay nằm trong góc xBz

  a,Tính góc xBz để Bz //Ay

  b,Kẻ tia AM,BN lần lượt là tia phân giác của góc xAy và góc xBz

  (Giúp mk vẽ hình vào nha mk sẽ tặng 1like)

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Tấn Vũ Cách đây 2 năm

  Cho 20 đường thẳng cắt nhau. Có bao nhiêu cặp góc đối đỉnh đc tạo thành? Vì sao?

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tuấn Huy Cách đây 2 năm

  Cho \(\widehat{AOB}\) là góc vuông và tia OC nằm trong góc đó. Vẽ tia Ox sao cho OA là tia phân giác của góc xOC, vẽ tia Oy sao cho OB là tia phân giác của góc yOc. Chứng tỏ rằng Ox, Oy là hai tia đối nhau.

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hoài Thương Cách đây 2 năm

  GIÚP MK VỚI:

  cho góc AOB =135độ. Vẽ góc BOC và AOD là 2 góc kề bù với AOB. chứng tỏ rằng:

  a, góc BOC và AOD là 2 góc đối đỉnh

  b, tính BOC và AOD

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • het roi Cách đây 2 năm

  cho goc xoy=135 do.ve goc yoz va xot ke bu voi goc xoy.chung to rang:

  a, 2 goc yoz va xot la 2 goc doi dinh

  b,2 phan giac cua 2 goc yoz va xot la 2 tia doi nhau

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyen Ngoc Cách đây 2 năm

  hãy thực hiện công việc sau

  a, vẽ góc xOy =60 độ

  b,vẽ góc x'oy' là góc đối của xoy

  c,vẽ tia ot là tia phân giác của góc xoy

  d,vẽ tia ot' là tia đối của tia ot

  e,viết tên 6 cặp góc đối đỉnh và tính số đo mỗi góc

  giup mk nhe ! Help me

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Goc pho Cách đây 2 năm

  Chứng minh định lí ' Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau'

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Trí Cách đây 2 năm

  1.Cho 2 đường thẳng cắt nhau tại A và có các góc tạo thành là\(\widehat{A1},\widehat{A2},\widehat{A3},\widehat{A4}\).Tính các góc \(\widehat{A1},\widehat{A2},\widehat{A3},\widehat{A4}\).Biết:

  a)\(\widehat{A1}+\widehat{A3}=120^o\)

  b)\(\widehat{A2}-\widehat{A1}=30^o\)

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1