YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 100 SBT Toán 7 Tập 1

Giải bài 5 tr 100 sách BT Toán lớp 7 Tập 1

Vẽ hai đường thẳng \(xx’\) và \(yy’\) cắt nhau tại điểm \(O\). Hãy đo một góc rồi suy ra số đo các góc còn lại. Nói rõ cách lí luận.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

- Định nghĩa: Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

- Tính chất: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

- Tổng hai góc kề bù bằng \(180^o\). 

Lời giải chi tiết

Giả sử trong hình dưới, hai đường thẳng \(xx’\) và \(yy’\) cắt nhau tại \(O\), góc \(xOy\) bằng \(110^o\).

Ta có \(\widehat {xOy} = \widehat {x'Oy'}\) (hai góc đối đỉnh)

\( \Rightarrow \widehat {x'Oy'} = 110^\circ \)

\(\widehat {xOy} + \widehat {xOy'} = 180^\circ \) (hai góc kề bù)

\( \Rightarrow \widehat {xOy'} = 180^\circ  - \widehat {xOy} = 180^\circ  - 110^\circ\)\(\,  = 70^\circ \)

\(\widehat {xOy'} = \widehat {x'Oy}\) (hai góc đối đỉnh)

\( \Rightarrow \widehat {x'Oy} = 70^\circ \)

Vậy \(\widehat {xOy} = \widehat {x'Oy'}=110^0\) và \(\widehat {xOy'} = \widehat {x'Oy}=70^0\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 100 SBT Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF