YOMEDIA
ZUNIA12

Tìm x thuộc Z, biết 1/2+1/3-2/5 < = x < 4 1/4+3 1/2

Câu 1: Tìm x:

\(\left(x-3\right)^2=16\)

Câu 2: a) Tìm \(x\in Z\) biết: \(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{2}{5}\le x< 4\dfrac{1}{5}+3\dfrac{1}{2}\)

b) So sánh: \(\dfrac{-12}{21}\)\(\dfrac{10}{-28}\)

(Ai làm trước mình tick cho)

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • Câu 1:

  \(\left(x-3\right)^2=16\)

  \(\Rightarrow\)\(\left[{}\begin{matrix}x-3=4\\x-3=-4\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\)\(\left[{}\begin{matrix}x=7\\x=-1\end{matrix}\right.\)

  vậy x\(\in\)\(\left\{7;-1\right\}\)

  câu2:a,

  \(\Rightarrow\)\(\dfrac{13}{30}\le x< \dfrac{77}{10}\)

  mà x\(\in\)Z\(\Rightarrow\)x\(\in\)\(\left\{1;2;3;4;5;6\right\}\)

  vậy x\(\in\)\(\left\{1;2;3;4;5;6\right\}\)

  b, ta có: \(\dfrac{-12}{21}=\dfrac{-48}{84}\);\(\dfrac{10}{-28}=\dfrac{-10}{28}=\dfrac{-30}{84}\)

  \(\dfrac{-48}{84}< \dfrac{-30}{84}\)\(\Rightarrow\)\(\dfrac{-12}{21}< \dfrac{10}{-28}\)

    bởi Thạch Thị Hoàng Anh 13/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON