YOMEDIA
ZUNIA12

So sánh A=1/41+1/42+...+1/79+1/80 với 1/2

Cho A = 1/41 +1/42 +...+ 1/79 + 1/80 . So sánh A với 1/2

Bạn nào làm đúng mk tick cho!@!

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • \(A=\dfrac{1}{41}+\dfrac{1}{42}+...+\dfrac{1}{80}\)

  \(\Rightarrow A=\left(\dfrac{1}{1}+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+...+\dfrac{1}{80}\right)-\left(\dfrac{1}{1}+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+...+\dfrac{1}{40}\right)\)

  \(\Rightarrow A=\left(\dfrac{1}{1}+\dfrac{1}{2}+...+\dfrac{1}{80}\right)-\left(2\cdot\dfrac{1}{2}+2\cdot\dfrac{1}{4}+...+2\cdot\dfrac{1}{80}\right)\)

  \(\Rightarrow A=\left(\dfrac{1}{1}+\dfrac{1}{2}-2\cdot\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{4}-2\cdot\dfrac{1}{4}+...+\dfrac{1}{80}-2\cdot\dfrac{1}{80}\right)\)

  \(\Rightarrow A=\dfrac{1}{1}-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}+...+\dfrac{1}{79}-\dfrac{1}{80}\)

  \(\Rightarrow A=\left(\dfrac{1}{1}-\dfrac{1}{2}\right)+\left(\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}\right)+...+\left(\dfrac{1}{79}-\dfrac{1}{80}\right)\)

  \(\Rightarrow A=\dfrac{1}{2}+\left(\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}\right)+...+\left(\dfrac{1}{79}-\dfrac{1}{80}\right)\)

  Ta thấy các biểu thức đằng sau phân số \(\dfrac{1}{2}\) đều dương \(\Rightarrow A>\dfrac{1}{2}\)

    bởi Đặng Vân Anh 12/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON