ON
YOMEDIA

Gill Akame's Profile

Gill Akame

Gill Akame

01/01/1970

Số câu hỏi 5
Số câu trả lời 13
Điểm 22
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (20)

  • Gill Akame: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Gill Akame: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Gill Akame: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Gill Akame: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Gill Akame: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Gill Akame: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng
  • Gill Akame: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Gill Akame: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Gill Akame: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng
  • Gill Akame: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng

 

1=>1