ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 155 trang 60 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 155 tr 60 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Cho bảng:

a

6

150

28

50

b

4

20

15

50

ƯCLN (a, b)

2

 

 

 

BCNN (a, b)

12

 

 

 

ƯCLN(a, b) . BCNN (a, b)

24

 

 

 

a . b

24

 

 

 

a) Điền vào các ô trống của bảng.

b) So sánh tích ƯCLN (a, b) . BCNN (a, b) với tích a . b.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 155

 
 

Câu a: 

a

6

150

28

50

b

4

20

15

50

ƯCLN (a, b)

2

10

1

50

BCNN (a, b)

12

300

420

50

ƯCLN(a, b) . BCNN (a, b)

24

3000

420

2500

a.b 24 300 420 2500

Câu b:

Từ bảng trên ta có ƯCLN(a, b).BCNN(a, b) = a.b.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 155 trang 60 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1