ADMICRO
UREKA

Bài tập 149 trang 59 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 149 tr 59 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Tìm BCNN của:
a) 60 và 280;                b) 84 và 108;                 c) 13 và 15.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 149

Câu a:

Ta có 60 = 23 . 3 . 5; 280 = 22 . 5 .7.

BCNN (60, 280) = 23 . 3 . 5 . 7 = 840.

Câu b:

Ta có 84 = 22 . 3 . 7; 108 = 22 . 33.

BCNN (84, 108) = 22 . 33 . 7 = 756.

Câu c:

Ta có 13=13; 15=3.5

BCNN (13, 15) =13.3.5= 195.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 149 trang 59 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON