ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 152 trang 59 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 152 tr 59 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0, biết rằng a  15 và a  18.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 152

 
 

Số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0 chia hết cho cả 15 và 18, chính là BCNN (15, 18).

Ta có: 

15=3.5; 18=2.32

Vậy: BCNN (15, 18)=2.32.5=90.

ĐS: 90.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 152 trang 59 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1