Bài tập 152 trang 59 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 152 tr 59 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0, biết rằng a  15 và a  18.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 152

Số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0 chia hết cho cả 15 và 18, chính là BCNN (15, 18).

Ta có: 

15=3.5; 18=2.32

Vậy: BCNN (15, 18)=2.32.5=90.

ĐS: 90.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 152 trang 59 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Trà Long

  Tìm số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số sao cho khi chia nó cho 2,cho3,cho4,cho5,cho6 ta được các số dư theo thứ tự là 1,2,3,4,5

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Hy Vũ

  tìm bội chung nhỏ nhất của 12 , 15 , 20

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thiện Hải
  Bài 18.5* - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 31)

  Tìm hai số tự nhiên a và b (a > b) có BCNN bằng 336 và ƯCLN bằng 12 ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan
  Bài 18.4 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 31)

  Trên một đoạn đường có các cột mốc cách nhau 20m được đánh số lần lượt là 1, 2, 3, ...., 16. Nay người ta cần trồng lại các cột mốc sao cho hai cột mốc liên tiếp chỉ cách nhau 15m. Cột ghi số 1 không phải trồng lại ;

  a) Cột gần cột số 1 nhất mà không phải trồng lại là cột số mấy ?

  b) Những cột nào không phải trồng lại ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ngọc trang
  Bài 18.3* - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 31)

  Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khi chia cho 6, 7, 9 được số dư theo thứ tự là 2, 3, 5 ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Lưu
  Bài 18.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 31)

  Tìm số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số, biết số đó chia hết cho tất cả các số 3, 4, 5, 6 ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh dương
  Bài 18.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 31)

  Điền các từ thích hợp (ước chung, bội chung, ƯCLN, BCNN) vào chỗ trống :

  a) \(45=ax,\left(x\in\mathbb{N}\right)\) 

      \(45=by,\left(y\in\mathbb{N}\right)\)

  45 là .....của a và b

  b)  \(45=ax,\left(x\in\mathbb{N}\right)\) 

      \(45=by,\left(y\in\mathbb{N}\right)\)

  ƯCLN \(\left(x,y\right)\) = 1

  45 là .....của a và b

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu phương
  Bài 197* (Sách bài tập - tập 1 - trang 30)

  Một bộ phận của máy có hai bánh xe răng cưa khớp với nhau, bánh xe I có 18 bánh răng cưa, bánh xe II có 12 răng cưa. Người ta đánh dấu "X" vào hai răng cưa đang khớp với nhau (h.6). Hỏi mỗi bánh xe phải quay ít nhất  bao nhiêu răng để hai răng cưa đánh dấu ấy lại khớp với nhau ở vị trí giống lần trước ? Khi đó mỗi bánh xe đã quay bao nhiêu vòng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn