Tính số học sinh giỏi của lớp 6A biết lớp 6A có 40 học sinh trong đó có 12,5% là học sinh giỏi

bởi namia cute 11/05/2019

Lớp 6A có 40 học sinh trong đó có 12,5% là học sinh giỏi. Số học sinh giỏi của lớp 6A là:

(A)5                              (B) 6                                 (C) 8                                    (D) 10

smiley

Câu trả lời (42)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan