YOMEDIA

trần xuân thảo's Profile

trần xuân thảo

trần xuân thảo

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 3
Điểm 16
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (14)

 • trần xuân thảo đã đặt câu hỏi: trả lời nhanh lên nha , chiều mình thi rồi á Cách đây 1 năm

  một số  vở nếu đem thưởng đều cho 10 em hoặc 12 em hoặc 15 em đều dư 5 em . ính số vở đó , biết rằng số vở đó nằm trong khoản từ 150 đến 200 quyển

 • trần xuân thảo đã đặt câu hỏi: trả lời nhanh lên nha , chiều mình thi rồi á Cách đây 1 năm

  một số  vở nếu đem thưởng đều cho 10 em hoặc 12 em hoặc 15 em đều dư 5 em . ính số vở đó , biết rằng số vở đó nằm trong khoản từ 150 đến 200 quyển

 • trần xuân thảo đã trả lời trong câu hỏi: Lí 6 !!!!!!!! Cách đây 1 năm

  a) C

  B! B 

  C) A 

  D) B 

  E) A 

  F) C

 • trần xuân thảo đã đặt câu hỏi: chiều nay mình thi rồi các bạn trả lời nhanh giúp mình nha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cách đây 1 năm

  một miếng nhôm có thể tích V=0,6 m khối và có khối lượng riêng là D= 2700kg/m3 . Tính khối lượng của miếng nhôm đó

   

 • trần xuân thảo đã đặt câu hỏi: chiều nay mình thi rồi các bạn trả lời nhanh giúp mình nha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cách đây 1 năm

  một miếng nhôm có thể tích V=0,6 m khối và có khối lượng riêng là D= 2700kg/m3 . Tính khối lượng của miếng nhôm đó

   

 • trần xuân thảo đã đặt câu hỏi: trả lời nhanh lên nha !!! Cách đây 1 năm

  để đo khối lượng chất lỏng , người ta dùng cân rô-béc - van và tiến hành hai giai đoạn sau 

  - đặt cốc lên đĩa A . Để cân hăng bằng thì người ta đặt lên đĩa B các quả cân 50g , 20g , 5g 

  - đổ chất lỏng vào trong cốc . để cân lại nằm thăng bằng thì người ta thay quả cân 50g bằng quả cân 100g đồng thời thêm quả cân 10g 

  Tính khối lượng của chất lỏng đó?

   

 • trần xuân thảo đã đặt câu hỏi: trả lời nhanh lên nha !!! Cách đây 1 năm

  để đo khối lượng chất lỏng , người ta dùng cân rô-béc - van và tiến hành hai giai đoạn sau 

  - đặt cốc lên đĩa A . Để cân hăng bằng thì người ta đặt lên đĩa B các quả cân 50g , 20g , 5g 

  - đổ chất lỏng vào trong cốc . để cân lại nằm thăng bằng thì người ta thay quả cân 50g bằng quả cân 100g đồng thời thêm quả cân 10g 

  Tính khối lượng của chất lỏng đó?

   

 • trần xuân thảo đã đặt câu hỏi: hỏi về vật lý Cách đây 1 năm

  một chất lỏng có khối lượng m=600kg thì có thể tích là bao nhiêu lít

  a)   tính khối lượng riêng d của chất lỏng đó ?

  b) tính trọng lượng của chất lỏng đó ?

  c) nếu chất lỏng đó có khối lượng là m =600 kg thì có thể tích là bao nhiêu ???

   

 • trần xuân thảo đã đặt câu hỏi: hỏi về vật lý Cách đây 1 năm

  một chất lỏng có khối lượng m=600kg thì có thể tích là bao nhiêu lít

  a)   tính khối lượng riêng d của chất lỏng đó ?

  b) tính trọng lượng của chất lỏng đó ?

  c) nếu chất lỏng đó có khối lượng là m =600 kg thì có thể tích là bao nhiêu ???

   

 • trần xuân thảo đã kết bạn Nguyễn Tiểu Ly Cách đây 1 năm

Điểm thưởng gần đây (4)

 • trần xuân thảo: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • trần xuân thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • trần xuân thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • trần xuân thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm