ADMICRO
VIDEO

Bài tập 36 trang 175 SGK Toán 12 NC

Bài tập 36 trang 175 SGK Toán 12 NC

Tính thể tích của vật thể T nằm giữa hai mặt phẳng x = 0 và x = π, biết rằng thiết diện của vật thể cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x (0 ≤ x ≤ π) là một hình vuông cạnh là \(2\sqrt {\sin x} \)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{S(x) = {{\left( {2\sqrt {\sin x} } \right)}^2} = 4\sin x}\\
\begin{array}{l}
V = \int\limits_0^\pi  {S\left( x \right)dx}  = \int\limits_0^\pi  {4\sin xdx} \\
 = \left. { - 4\cos x} \right|_0^\pi  = 8
\end{array}
\end{array}\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36 trang 175 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON