ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3.38 trang 179 SBT Toán 12

Bài tập 3.38 trang 179 SBT Toán 12

Diện tích hình phẳng P giới hạn bởi các đường \({y_1} = x,{y_2} = 2x,{y_3} = 2 - x\) bằng:

A. 1                      

B. \(\frac{2}{3}\)

C. 2                     

D. \(\frac{2}{3}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

\(\begin{array}{l}
S = \int \limits_0^{\frac{2}{3}} \left( {2x - x} \right)dx + \int \limits_{\frac{2}{3}}^1 \left( {2 - x - x} \right)dx\\
 = \int \limits_0^{\frac{2}{3}} xdx + \int \limits_{\frac{2}{3}}^1 \left( {2 - 2x} \right)dx\\
 = \left. {\frac{{{x^2}}}{2}} \right|_0^{\frac{2}{3}} + \left. {\left( {2x - {x^2}} \right)} \right|_{\frac{2}{3}}^1\\
 = \frac{2}{9} + 2 - 1 - \frac{4}{3} + \frac{4}{9} = \frac{1}{3}
\end{array}\)

Chọn D.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.38 trang 179 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON