ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3.40 trang 180 SBT Toán 12

Bài tập 3.40 trang 180 SBT Toán 12

Cho hình phẳng H giới hạn bởi các đường y = f(x), y = 0, x = b và x = a (trong đó hàm số f(x) liên tục trên đoạn [b;a]). Thể tích khối tròn xoay tạo nên bởi phép quay hình H quanh trục Ox được cho bởi công thức:

A. \(\pi \int \limits_a^b {f^2}\left( x \right)dx\)   

B. \(\int \limits_a^b {f^2}\left( x \right)dx\)

C. \(\pi \int \limits_b^a {f^2}\left( x \right)dx\)

D. \(\int \limits_a^b {\left[ {\pi f\left( x \right)} \right]^2}dx\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Thể tích tính thoe công thức là:

\(V = \pi \int \limits_b^a {f^2}\left( x \right)dx\)

Chọn C.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.40 trang 180 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON