ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3.42 trang 480 SBT Toán 12

Bài tập 3.42 trang 480 SBT Toán 12

Quay hình phẳng G giới hạn bởi các đường y = x3, y = 1, x = 0 xung quanh trục Oy. Khi đó thể tích của khối tròn xoay này bằng:

A. \(\pi \)                   

B. \(\frac{5}{3}\pi \)

C. \(\frac{3}{5}\pi \)               

D. \(\frac{3}{5}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: \(y = {x^3} \Rightarrow x = \sqrt[3]{y}\)

Cho \(\sqrt[3]{y} = 0 \Leftrightarrow y = 0\)

Khi đó:

\(\begin{array}{l}
V = \pi \int \limits_0^1 {\left( {\sqrt[3]{y}} \right)^2}dy = \pi \int \limits_0^1 {y^{\frac{2}{3}}}dy\\
 = \pi \left. {\left( {\frac{3}{5}{y^{\frac{5}{3}}}} \right)} \right|_0^1 = \frac{3}{5}\pi 
\end{array}\)

Chọn C.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.42 trang 480 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON