YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 12 SGK Hình học 12

Giải bài 3 tr 12 sách GK Toán Hình lớp 12

Chia một khối lập phương thành năm khối tứ diện.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Chia khối lập phương ABCD.A'B'C'D' thành năm khối tứ diện như sau: A'B'CD', A'AB'D', BACB', C'B'CD', DACD'.

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 12 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON