RANDOM

Bài tập 1.2 trang 9 SBT Hình học 12

Giải bài 1.2 tr 9 SBT Hình học 12

Cho lăng trụ ABC.A′B′C′. Gọi E, F, G lần lượt là trung điểm của AA′, BB′, CC′. Chứng minh rằng các lăng trụ ABC.EFG và EFG.A′B′C′ bằng nhau.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

Vì E, F, G lần lượt là trung điểm của AA′, BB′, CC′ nên ta có:

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
{T_{\overrightarrow {AE} }}(A) = E\\
{T_{\overrightarrow {AE} }}(B) = F\\
{T_{\overrightarrow {AE} }}(C) = G\\
{T_{\overrightarrow {AE} }}(E) = A'\\
{T_{\overrightarrow {AE} }}(F) = B'\\
{T_{\overrightarrow {AE} }}(G) = C'
\end{array}\)

\( \Rightarrow {T_{\overrightarrow {AE} }}(ABC.EFG) = EFG.A'B'C'\)

Vậy lăng trụ ABC.EFG và EFG.A′B′C′ bằng nhau.

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.2 trang 9 SBT Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Du

  giúp mình với ạ,đấp số là 9 nhưng nhì mãi ko ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Quang

  Hình thang cân

  bởi Lê Chí Quang 25/07/2017

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang cân có hai đáy là AB và CD; biết AB=2CD=4a,BC=a căn 10. Cho SI vuông góc với đáy (I là giao điểm của AC và BD). SD hợp với đáy một góc bằng 60*. Tính thể tích khối chóp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA