RANDOM

Bài tập 1.4 trang 9 SBT Hình học 12

Giải bài 1.4 tr 9 SBT Hình học 12

Chia một khối tứ diện đều thành bốn tứ diện bằng nhau.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

Xét tứ diện đều ABCD. Gọi G là giao điểm của các đường thẳng nối đỉnh với trọng tâm của mặt đối diện.

Khi đó dễ thấy các tứ diện GABC, GBCD, GCDA, GDAB bằng nhau.

Thật vậy, các tứ diện trên đều có đáy là các tam giác đều có cạnh bằng nhau, các cạnh bên GA = GB = GC = GD.

Vậy ta đã chia được tứ diện đều thành 4 tứ diện bằng nhau.

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.4 trang 9 SBT Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA