RANDOM

Bài tập 1.1 trang 9 SBT Hình học 12

Giải bài 1.1 tr 9 SBT Hình học 12

Cho hình hộp CD.ABCD . Chứng minh rằng hai tứ diện ABD và DB bằng nhau.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải sách bài tập Toán 12 | Giải sbt Toán 12

Gọi O là tâm hình hộp ABCD.A′B′C′D′.

Ta có O là trung điểm của A′C, AC′, BD′, DB′. Phép đối xứng tâm O biến các điểm A′, A, B, D lần lượt thành các điểm C, C′, D′, B′. Do đó hai tứ diện A′ABD và CC′D′B′ bằng nhau vì có phép dời hình là phép đối xứng tâm O biến tứ diện này thành tứ diện kia.

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.1 trang 9 SBT Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA