RANDOM
VIDEO

Bài tập 5 trang 126 SGK Hình học 11

Giải bài 5 tr 126 sách GK Toán Hình lớp 11

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có E và F lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và DD'. Hãy xác định các thiết diện của hình lập phương cắt bởi các mặt phẳng (EFB), (EFC), (EFC') và (EFK) với K là trung điểm của cạnh B'C'.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

* Thiết diện của hình lập phương với mặt phẳng (EFB) là hình bình hành ABLF với L thoả mãn: FL // CD và L \(\in\) CC' (hình a)

* Thiết diện của hình lập phương với mặt phẳng (EFC) là hình thang EMFC với M thoả mãn: MF // FC và M \(\in\) AA' (hình b)

* Thiết diện của hình lập phương với mặt phẳng (EFC') là ngũ giác ENC'FP với N và P là các điểm thoả mãn: EN // FC' và FP // C'N và P \(\in\) AA'(hình c).

* Thiết diện của hình lập phương với mặt phẳng (EFK) là lục giác đều EB1KC1FD1 với B1, C1, D1 là các điểm thoả mãn: B1 là trung điểm BB', C1 là trung điểm C'D'; D1 là trung điểm DA (hình d)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 126 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)