YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 104 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 5 tr 104 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Tỉ lệ tăng dân số của tỉnh X là 1,4%. Biết rằng số dân của tỉnh hiện nay là 1,8 triệu người. Hỏi với mức tăng như vậy thì sau 5 năm, 10 năm số dân của tỉnh đó là bao nhiêu?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Sau năm thứ nhất số người tỉnh X là:

\(u_2=u_1.q+q_1=u_1(9+1)\) (Với u1 = 1,8; q = 0,0614)

Sau năm thứ hai số người tỉnh X là:

\(u_3=u_2.q+q_2=u_2(1+q)=u_1(1+q)^2\)

Sau năm thứ \(n(n\geq 2)\)số người tỉnh X là:

\(u_n=u_{n-1}q+u_n=u_1(1+q)^{n-1} \ \ (1)\)

Áp dụng (1) ta có sau năm thứ 5 số người tỉnh X là:

\(u_6=u_1(1+q)^5=1,8(1+0,014)^5\approx 1,929578\) (triệu)

Sau năm thứ 10 số người tỉnh X là:

\(u_{11}=u_1(1+q)^{10}=1,8(1+0,014)^10\approx 2,068483\) (triệu)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 104 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON