YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3.31 trang 131 SBT Toán 11

Giải bài 3.31 tr 131 SBT Toán 11

Bốn số lập thành một cấp số cộng. Lần lượt trừ mỗi số ấy cho 2, 6, 7, 2 ta nhận được một cấp số nhân. Tìm các số đó.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi 4 số cần tìm là x, y, z, t ta có :

Cấp số cộng x, y, z, t

Cấp số nhân x−2, y−6, z−7, t−2

Ta có hệ:

\(\left\{ \begin{array}{l}
x + z = 2y7\\
y + t = 2z\\
{\left( {y - 6} \right)^2} = \left( {x - 2} \right)\left( {z - 7} \right)\\
{\left( {z - 7} \right)^2} = \left( {y - 6} \right)\left( {t - 2} \right)
\end{array} \right.\)

ĐS: x = 5, y = 12, z = 19, t = 26

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.31 trang 131 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF