YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3.34 trang 132 SBT Toán 11

Giải bài 3.34 tr 132 SBT Toán 11

Hãy chọn dãy số là cấp số nhân trong các dãy số (un) sau:

A. \({u_n} = \frac{{{2^n} - 1}}{{{2^n} + 1}}\)

B. \({u_n} = 3n\)

C. \({u_n} = \frac{{{{\left( { - 3} \right)}^n}}}{3}\)

D. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{{u_1} = 1}\\
{{u_{n + 1}} = \sqrt {u_n^2 + 1} ,{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} n \ge 1}
\end{array}} \right.\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án: C

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.34 trang 132 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF