YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3.35 trang 132 SBT Toán 11

Giải bài 3.35 tr 132 SBT Toán 11

Tổng Sn = 1 + 2 + 2+ ... + 2n bằng :

A. \(2^{n-1}-1\)

B. \(2^{n+1}-1\)

C. \(2^n-1\)

D. \(\frac{{\left( {1 + {2^n}} \right)n}}{2}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:  là tổng của  số hạng đầu trong cấp số nhân có  và 

Đáp án: B

 

 

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.35 trang 132 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF