YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3.32 trang 131 SBT Toán 11

Giải bài 3.32 tr 131 SBT Toán 11

Viết bốn số xen giữa các số 5 và 160 để được một cấp số nhân.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Vì khi viết thêm 4 số xem giữa 5 và 160 thành cấp số nhân nên theo thứ tự 5 và 160 là số hạng thứ 1 và số hạng thứ 6 của cấp số nhân, hay ta có:

\(\left\{ \begin{array}{l}
{u_1} = 5\\
{u_6} = 160
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
{u_1} = 5\\
{u_1}{q^5} = 160
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
{u_1} = 5\\
{q^5} = 32
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
{u_1} = 5\\
q = 2
\end{array} \right.\)

Vậy 4 số cần viết thêm là 10, 20, 40, 80.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.32 trang 131 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF