YOMEDIA

Bài tập 3.32 trang 131 SBT Toán 11

Giải bài 3.32 tr 131 SBT Toán 11

Viết bốn số xen giữa các số 5 và 160 để được một cấp số nhân.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vì khi viết thêm 4 số xem giữa 5 và 160 thành cấp số nhân nên theo thứ tự 5 và 160 là số hạng thứ 1 và số hạng thứ 6 của cấp số nhân, hay ta có:

\(\left\{ \begin{array}{l}
{u_1} = 5\\
{u_6} = 160
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
{u_1} = 5\\
{u_1}{q^5} = 160
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
{u_1} = 5\\
{q^5} = 32
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
{u_1} = 5\\
q = 2
\end{array} \right.\)

Vậy 4 số cần viết thêm là 10, 20, 40, 80.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.32 trang 131 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)