ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 82 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 3 tr 82 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên \(n \geq 2\), ta có các bất đẳng thức:

a) \(3^n > 3^n + 1\)                  

b) \(2^{n + 1} > 2n + 3\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

Câu a:

Khi n = 2 bất đẳng thức đã cho đúng.

Giả sử bất đẳng thứ luôn đúng đên \(n=k\geq 2\), tức là \(3^k> 3k+1 (1).\)

Ta phải chứng minh đẳng thức luôn đúng đến n=k+1, tức là: \(3^{k+1}>3k+4 (2).\)

Thật vậy, ta có: 

\(3^{k+1}=3.3^k>3(3k+1)=9k+3=(3k+4)+(6k-1)>3k+4\) (do (1))

⇒ (2) đúng ⇒ (đpcm)

Câu b:

Khi n = 2 bất đẳng thức đã cho luôn đúng.

giả sử bất đẳng thức luôn đúng đến \(n=k\geq 2\), tức là \(2^{k+1}> 2k+3\) (1)

Ta phải chứng minh đẳng thức đúng đến n=k+1, tức là:

\(2^{k+2}>2k+5 \ (2)\)

Thật vậy, ta có:

\(2^{k+2}=2.2^{k+1}>2(2k+3)=4k+6=(2k+5)+(2k+1)>2k+5\) (do (1))

Vậy (2) đúng ⇒ (đpcm).

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 82 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1