YOMEDIA

Bài tập 4 trang 82 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 4 tr 82 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Cho tổng \(S_n=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+...+\frac{1}{n(n+1)}\)với n ε  N*  .

a) Tính \(S_1, S_2, S_3\).

b) Dự đoán công thức tính tổng \(S_n\) và chứng minh bằng quy nạp.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Câu a:

Ta có: \(S_1=\frac{1}{1.2}=\frac{1}{2}\)

\(S_2=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}=\frac{2}{3}\)

\(S_3=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}=\frac{3}{4}\)

Câu b:

Từ câu a) ta dự đoán \(S_n=\frac{n}{n+1} (1)\), với mọi n ε  N* .

Ta sẽ chứng minh đẳng thức (1) bằng phương pháp quy nạp

Theo a) ta thấy (1) đúng khi n = 1, n=2,n=3.

Giả sử (1) đúng với n = k ≥ 1, tức là 

                  \(S_k=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+...+\frac{1}{k(k+1)}=\frac{k}{k+1}\) (2)

Ta phải chứng minh (1) đúng đến khi n = k + 1, tức là

                   \(S_k+1=\frac{k+1}{k+2}\) (3)

Thật vậy ta có:

\(S_{k+1}=\left [ \frac{1}{1.2}+ \frac{1}{2.3}+...+ \frac{1}{k.(k+1)} \right ]+ \frac{1}{(k+1)(k+2)}\)

\(=S_k+\frac{1}{(k+1)(k+2)}=\frac{k}{k+1}+\frac{1}{(k+1)(k+2)}= \frac{k^2+2k+1}{(k+1)(k+2)}\)

\(=\frac{k+1}{k+2}\)

⇒ (3) đúng ⇒ (đpcm)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 82 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Trịnh Lan Trinh

  Chuyên mục: Toán không hay mà vẫn có thưởng!!!

  1) Cho \(x;y\in R\) .Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức:\(M=\left|x+1\right|+2\left|x-5\right|+\left|2x-7\right|+\left|\dfrac{x-11}{2}\right|\)

  2) Tính: \(1^3+2^3+...+n^3\)

  3) Cho tam giác ABC,đường cao AH. Trên 1 nửa mặt phẳng chứa điểm A bờ là đường thẳng BC lấy 2 điểm D và E sao cho

  \(BD\perp BA;BD=BA\)\(CE\perp CA;CE=CA\).Gọi t là giaio điểm BE và CD. Chứng minh A;T;H thẳng hàng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA