YOMEDIA

Bài tập 3.5 trang 107 SBT Toán 11

Giải bài 3.5 tr 107 SBT Toán 11

Với giá trị nào của số tự nhiên n ta có

a) 2n > 2n + 1 ;

b) 2n > n2 + 4n + 5 ;

c) 3n > 2n + 7n ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Dùng phép thử với n = 1, 2, 3, 4 ta dự đoán: Với thì n ≥ 3 bất đẳng thức đúng. Ta sẽ chứng minh điều đó bằng quy nạp.

Với n = 3 hiển nhiên đã có kết quả đúng, vì 23 = 8 > 2.3 + 1 = 7

Giả sử bất đẳng thức đúng với n = k tức là 2k > 2k + 1    (1)

Ta sẽ chứng minh bất đẳng thức đúng với n = k + 1, tức là 2k + 1 > 2k + 3    (2)

Thật vậy, nhân hai vế của (1) với 2, ta được:

2k + 1 > 4k + 2 = 2k + 3 + 2k – 1 > 2k + 3.

b) Dùng phép thử.

Với n từ 1 đến 6, bất đẳng thức đều không đúng. Tuy nhiên không thể vội vàng kết luận bất phương trình vô nghiệm.

Nếu thử tiếp ta thấy rằng bất phương trình đúng khi n = 7. Ta có thể làm tiếp để đi tới dự đoán: Với thì bất phương trình được nghiệm đúng. Sau đó chứng minh tương tự như câu a).

c) Làm tương tự như câu a) và câu b).

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.5 trang 107 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA