YOMEDIA

Bài tập 3.7 trang 107 SBT Toán 11

Giải bài 3.7 tr 107 SBT Toán 11

Xét mệnh đề chứa biến P(n): "10n - 1 < n + 2017 với n ∈ N∗"

Bằng phép thử ta có P(1), P(2), P(3), P(4) là đúng. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. P(n) đúng với mọi số chẵn n ≤ 4            

B. P(n) đúng với mọi số lẻ n < 4

C. P(n) đúng với mọi số n            

D. P(n) đúng với mọi số n ≤ 4

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án C

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.7 trang 107 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA