ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 10 Bài 1 Phương pháp quy nạp toán học

Bài tập trắc nghiệm Toán 11 Chương 3 Bài 1 về Phương pháp quy nạp toán học online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Chứng minh mệnh đề " \(\forall n \in {N^ * }\)ta luôn có \(1 + 2 + ... + n = \frac{{n\left( {n + 1} \right)}}{2}\)" bằng phươg pháp quy nạp toán học, bước 1 ta kiểm tra với giá trị nào của n?

  • A. n=0
  • B. n=1
  • C. n=2
  • D. n=3
 • Câu 2:

  Chứng minh mênh đề " \(\forall n \in N,n \ge 3\) ta luôn có \({3^n} > {n^2} + 4n + 5\)" bằng phương pháp quy nạp toán học, bước 1, ta kiểm tra với giá trị nào của n?

  • A. n=0
  • B. n=1
  • C. n=2
  • D. n=3
   
   
 • Câu 3:

  Với gá trị nào của số tự nhiên n, ta có \({2^n} > 2n + 1\)?

  • A. \(n \in N\)
  • B. \(1 \le n \le 9\)
  • C. \(n \ge 2\)
  • D. \(n \ge 3\)
  • A. \(n \ge 4\)
  • B. \(n \ge 1\)
  • C. \(n \ge 2\)
  • D. \(n \ge 3\)
 • Câu 5:

  Mệnh đề nào sau đây đúng với \(\forall n \in {N^ * }\)

  • A. \({n^3} - n\) chia hết cho 3
  • B. \({n^3} - n\) chia hết cho 9
  • C. \({n^3} - n\) chia hết cho 4
  • D. \({n^3} - n\) chia hết cho 5
 • Câu 6:

  Tìm số đường chéo của đa giác lồi n cạnh

  • A. \(\frac{{n\left( {n + 3} \right)}}{2}\)
  • B. n
  • C. \(\frac{{n\left( {n - 3} \right)}}{2}\)
  • D. \(\frac{{n\left( {n - 2} \right)}}{3}\)
  • A. 9
  • B. 10
  • C. 12
  • D. 14
  • A. \({1^2} + {2^2} + {3^2} + ... + {n^2} = \frac{{n\left( {n + 2} \right)\left( {2n + 1} \right)}}{6}\)
  • B. \({1^2} + {2^2} + {3^2} + ... + {n^2} = \frac{{n\left( {n + 1} \right)}}{6}\)
  • C. \({1^2} + {2^2} + {3^2} + ... + {n^2} = \frac{{n\left( {n + 1} \right)\left( {2n + 1} \right)}}{6}\)
  • D. \({1^2} + {2^2} + {3^2} + ... + {n^2} = \frac{{n\left( {n - 1} \right)\left( {2n - 1} \right)}}{6}\)
 • Câu 9:

  Cho \({S_n} = \frac{1}{{1.2}} + \frac{1}{{2.3}} + ... + \frac{1}{{n\left( {n + 1} \right)}},n \in {N^ * }\). Tính S2?

  • A. \(\frac{2}{3}\)
  • B. \(\frac{1}{3}\)
  • C. \(\frac{4}{3}\)
  • D. 2
  • A. \(n \ge 0\)
  • B. \(n \ge 1\)
  • C. \(n \ge 2\)
  • D. \(0 \le n < 2\)
 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)