linh phan thị's Profile

linh phan thị

linh phan thị

16/09/2004

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 13
Điểm 57
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (30)

 • giả sử trong tế bào của một loài có 2n=6 kì hiệu theo từng cặp tương đồng là Aa Bb Dd.khi tế bào này tham gia quá trình nguyên phân tạo giao tử .hãy viết các kì hiệu giao tử coc thể có của loài

 • ở một loài thực vật có khả năng tự thụ phấn ,lấy hạt của một cây hạt tròn thụ phấn cho một cây hạt dài thu được F1 có tỉ lệ phân li kiểu hình là 50%hạt tròn:50%hạt dài .chỉ từ cây F1 xác định tính trạng trội ,lặn.biết rằng tính trạng hình dạng ở hạt cây di truyền theo quy luật phân li

 • ở một loài thực vật có khả năng tự thụ phấn ,lấy hạt của một cây hạt tròn thụ phấn cho một cây hạt dài thu được F1 có tỉ lệ phân li kiểu hình là 50%hạt tròn:50%hạt dài .chỉ từ cây F1 xác định tính trạng trội ,lặn.biết rằng tính trạng hình dạng ở hạt cây di truyền theo quy luật phân li

 • linh phan thị đã đặt câu hỏi: bài tập phân li Cách đây 3 tháng

  ở một loài thực vật có khả năng tự thụ phấn ,lấy hạt của một cây hạt tròn thụ phấn cho một cây hạt dài thu được F1 có tỉ lệ phân li kiểu hình là 50%hạt tròn:50%hạt dài .chỉ từ cây F1 xác định tính trạng trội ,lặn.biết rằng tính trạng hình dạng ở hạt cây di truyền theo quy luật phân li

 • linh phan thị đã đặt câu hỏi: kí hiệu nst Cách đây 3 tháng

  giả sử trong tế bào của một loài có 2n=6 kì hiệu theo từng cặp tương đồng là Aa Bb Dd.khi tế bào này tham gia quá trình nguyên phân tạo giao tử .hãy viết các kì hiệu giao tử coc thể có của loài

 • linh phan thị đã đặt câu hỏi: kí hiệu nst Cách đây 3 tháng

  giả sử trong tế bào của một loài có 2n=6 kì hiệu theo từng cặp tương đồng là Aa Bb Dd.khi tế bào này tham gia quá trình nguyên phân tạo giao tử .hãy viết các kì hiệu giao tử coc thể có của loài

 • linh phan thị đã trả lời trong câu hỏi: văn nghị luận Cách đây 4 tháng
 • linh phan thị đã đặt câu hỏi: văn nghị luận Cách đây 4 tháng

  trình bày quan điểm của bạn về nhận định nguyễn trãi là một nhà văn nhà thơ lớn 

 • linh phan thị đã đặt câu hỏi: văn nghị luận Cách đây 4 tháng

  trình bày quan điểm của bạn về nhận định nguyễn trãi là một nhà văn nhà thơ lớn 

 • linh phan thị đã trả lời trong câu hỏi: Bản thân em cần phải làm gì để góp phần bảo vệ môi trường biển nước ta Cách đây 5 tháng

  giá trị tài nguyên:thuận lợi về giao thông thương ,nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú như dầu mỏ ,khí đốt,..,là môi trường thuận lợi chăn nuôi và khai thác thủy hải sản,mở rộng các dịch vụ du lịch

Điểm thưởng gần đây (16)

 • linh phan thị: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tháng
 • linh phan thị: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
 • linh phan thị: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
 • linh phan thị: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
 • linh phan thị: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
 • linh phan thị: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
 • linh phan thị: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
 • linh phan thị: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
 • linh phan thị: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
 • linh phan thị: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng