YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 7 SGK Sinh học 9

Giải bài 1 tr 7 sách GK Sinh lớp 9

Trình bày đối tượng, nội dung và ý nghĩa thực tiễn của di truyền học.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 1

  • Đối tượng của di truyền học là: nghiên cứu bản chất và tính quy luật của hiện tượng di truyền.
  • Nội dung của di truyền học nghiên cứu:
    • Cơ sở vật chất và cơ chế của hiện tượng di truyền.
    • Các quy luật di truyền.
    • Nguyên nhân và quy luật biến dị.
  • Ý nghĩa của di truyền học: di truyền học đã trở thành cơ sở lí thuyết của khoa học chọn giống. Có vai trò lớn lao đối với y học, có tầm quan trọng trong công nghệ hiện đại.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 7 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON