ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 11 SBT Sinh học 9

Giải bài 1 tr 11 sách BT Sinh lớp 9

Phương pháp nghiên cứu của các nhà khoa học đương thời Menđen có nội dung nào sau đây?

A. Kiểm tra độ thuần chủng của bố mẹ trước khi đem lai.

B. Theo dõi sự di truyén đồng thời của tất cả tính trạng trên con cháu của từng cặp bố mẹ.

C. Dùng toán thống kê để phân tích các số liệu thu được, từ đó rút ra quy luật di truyền các tính trạng đó của bố mẹ cho các thế hệ sau.

D. Lai phân tích cơ thể lai F1.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

Phương pháp nghiên cứu của các nhà khoa học đương thời Menđen có nội dung theo dõi sự di truyén đồng thời của tất cả tính trạng trên con cháu của từng cặp bố mẹ.

⇒ Đáp án: B

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 11 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1