YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 111 SGK Sinh học 9

Giải bài 1 tr 111 sách GK Sinh lớp 9

Trong chọn giống cây trồng, người ta đã sử dụng những phương pháp nào? Phương pháp nào được xem là cơ bản?

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 1

  • Trong chọn giống cây trồng, người ta đã sử dụng các phương pháp lai hữu tính để tạo biến dị tổ hợp, đột biến thực nghiệm tạo giống đa bội thể, tạo giống ưu thế lai (F1) kết hợp với phương pháp chọn lọc cá thể.
  • Trong các phương pháp chọn giống trên, phương pháp lai hữu tính vẫn được coi là phương pháp cơ bản.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 111 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON