cho cơ thể có kiểu gen AB//ab CD//cd cặp AB//ab có hoán vị gen xảy ra, cặp CD//cd liên kết hoàn toàn

bởi yến nguyễn thị 02/12/2018

cho cơ thể có kiểu gen AB//ab CD//cd cặp AB//ab có hoán vị gen xảy ra, cặp CD//cd liên kết hoàn toàn

(1) Nếu ở một số tế bào cặp AB//ab không phân li trong giảm phân 2, cặp CD//cd giảm phân bình thường thì số loại giao tử có thể được tạo ra từ cơ thể trên là 22.

(2) cặp CD//cd không phân li trong giảm phân 1, khi kết thúc giảm phân 2 cặp này sễ tạo ra giao tử CD//CD, cd//cd , 0.

(3) nếu ở một số tế bào cặp AB//ab không phân li trong giảm phân 1 thì cơ thể có kiểu gen  AB//ab tạo ra  tối đa 9 loại giao tử?

có bao nhiêu phát biểu đúng?

Mong mọi người giúp đỡ ạ! 

Câu trả lời (0)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan