YOMEDIA

Hảo Hảo's Profile

Hảo Hảo

Hảo Hảo

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 9
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

  • Hảo Hảo đã đặt câu hỏi: Quy luật phân li độc lập Cách đây 12 tháng

    Cho cá thể có kiểu gen AabbDDEeFf tự thụ phấn thì số tổ hợp giao tử tối đa là bao nhiêu? Ai biết trả lời giúp em với☺️

  • Hảo Hảo đã đặt câu hỏi: Sinh học 12 Cách đây 12 tháng

    Theo Jacop và môn các thành phần cấu tạo của operon Lac gồm?

Điểm thưởng gần đây (1)

  • Hảo Hảo: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề thi THPT QG năm 2018 môn Lịch Sử (Mã đề 311)) (+9đ) Cách đây 12 tháng