YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 58 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 5 tr 58 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Cho 2 dòng ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh dài và thân đen, cánh cụt giao phối với nhau được F1 toàn ruồi thân xám, cánh dài. Sau đó, cho F1 giao phối với nhau được F2 có tỉ lệ 0,705 thân xám, cánh dài: 0,205 thân đen, cánh cụt: 0,045 thân xám, cánh cụt: 0,045 thân đen, cánh dài

a. Giải thích và viết sơ đồ lai từ P đến F2.

b. Cho con đực thân đen, cánh cụt và con cái thân xám, cánh dài ở F2 giao phối với nhau thì kết quả ở F3 sẽ thế nào để xác định được con cái F2 dị hợp tử về 2 cặp gen.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Câu a: Tỉ lệ ruồi ở F2 chứng tỏ có hoán vị gen ở tần số 18%.

Quy ước gen:

B: thân xám, gen b: thân đen

V: cánh dài, gen v: cánh cụt

Ta có sơ đồ lai:

P: \(\frac{BV}{BV} \ \ \ \ \ \times \ \ \ \ \ \frac{bv}{bv} \)

Gp: BV : bv

F1\(\frac{BV}{bv}\)

GF1: 0,41 BV; 0,09 Bv; 0,09 bV; 0,41 bv; 0,5 BV; 0,5 bv

F2:

(KG): 

\(0,205 \dfrac{BV}{BV}; \ 0,045 \dfrac{BV}{Bv}; \ 0,045\dfrac{BV}{bV}; \ 0,205 \dfrac{BV}{bv} \)

\(0,025 \frac{BV}{bv}; \ 0,045 \dfrac{Bv}{bv}; \ 0,045 \dfrac{bV}{bv}; \ 0,025 \dfrac{bv}{bv}\)

(KH):

0,705 thân xám, cánh dài : 0,205 thân đen, cánh cụt

0,045 thân xám, cánh cụt : 0,405 thân đen, cánh dài

Câu b: Ở ruồi giấm, con cái dị hợp thường xảy ra hoán vị gen 18% khi phát sinh giao tử.

Theo đề ra, ta có sơ đồ:

F2\(\oslash \frac{BV}{bv} \ \ \ \ \ \times \ \ \ \ \ e \tau \frac{bv}{bv} \)

GF2: 0,41 BV; 0,41 bv; 0,09 Bv; 0,09 bV; 1,0 bv

F3:

0,41 (xám, dài); 0,41 (đen, cụt)

0,09 (xám, cụt) : 0,09 (đen, dài)

- Nếu F2 có kiểu gen \(\frac{Bv}{bV}\) thì F3 có tỉ lệ:

0,41 (xám, dài) : 0,41 (đen, dài)

0,09 (xám, cụt) : 0,09 (đen, cụt) 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 58 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON