RANDOM

Bài tập 33 trang 34 SBT Sinh học 12

Giải bài 33 tr 34 sách BT Sinh lớp 12

Một giống cà chua có alen A quy định thân cao, a quy định thân thấp, B quy định quả tròn, b quy định quả bầu dục, các gen liên kết hoàn toàn. Phép lai nào dưới đây cho tỉ lệ kiểu gen 1:2:1?

A. \( \frac{{Ab}}{{aB}} \times \frac{{Ab}}{{aB}} \).                            

B. \( \frac{{Ab}}{{aB}} \times \frac{{Ab}}{{ab}} \).

C. \( \frac{{AB}}{{ab}} \times \frac{{Ab}}{{aB}} \).                            

D. \( \frac{{AB}}{{ab}} \times \frac{{Ab}}{{ab}} \).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 33

 
 

Viết sơ đồ lai: \( \frac{{Ab}}{{aB}} \times \frac{{Ab}}{{aB}} \). => \( 1\frac{{Ab}}{{Ab}}:2\frac{{Ab}}{{aB}}:1\frac{{aB}}{{aB}} \)

Chọn đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33 trang 34 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)