RANDOM

Bài tập 37 trang 35 SBT Sinh học 12

Giải bài 37 tr 35 sách BT Sinh lớp 12

Đặc điểm nào dưới đây là đúng khi nói về hoán vị gen?

A. Làm tăng các biến dị tổ hợp.

B. Duy trì các nhóm gen quý.

C. Tần số hoán vị gen tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa các gen.

D. Tỉ lệ các gen xảy ra hoán vị là rất lớn.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 37

 
 

Tăng xuất hiện các biến dị tổ hợp làm cho sinh vật đa dạng, phong phú, làm nguyên liệu thứ cấp cho chọn giống và tiến hoá. Vì vậy các gen liên kết đồng hợp hay chỉ có 1 cặp dị hợp thì sự hoán vị gen sẽ không có hiệu quả.

Đáp án đúng là: A 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37 trang 35 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)