YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 165 SGK Sinh 12

Giải bài 4 tr 165 sách GK Sinh lớp 12

Thế nào là mật độ cá thể của quần thể? Mật độ cá thể có ảnh hưởng tới các đặc điểm sinh thái khác của quần thể như thế nào?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

- Mật độ cá thể của quần thể là số lượng cá thể của quần thể sống trên một đơn vị diện tích hay thể tích.

- Mật độ là đặc trưng cơ bản rất quan trọng của quần thể có ảnh hưởng tới nhiều yếu tố khác như mức độ sử dụng - nguồn sống trong môi trường, tới khả năng sinh sản và tử vong của cá thể từ đó ảnh hưởng tới số lượng cá thế trong quần thể (kích thước quần thể).

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 165 SGK Sinh 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON