YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 218 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 2 tr 218 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Kích thước của quần thể có những cực trị nào? Hãy cho biết ý nghĩa của chúng?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Kích thước của quần thể có 2 cực trị: kích thước tối thiểu và kích thước tối đa

- Kích thước tối thiểu là số lượng cá thể ít nhất mà quần thể phải có, đủ đảm bảo cho quần thể có khả năng duy trì nòi giống. Kích thước tối thiểu mang đặc tính của loài.

- Kích thước tối đa là số lượng cá thể nhiều nhất mà quần thể có thể đạt được cân bằng với sức chứa của môi trường

Những loài có kích thước cơ thể nhỏ thường hình thành quần thể có số lượng nhiều ngược lại những loài có kích thước cơ thể lớn thường thường sống trong quần thể có số lượng ít. Ví dụ, quần thể kiến lửa đông hơn quần thể voi châu Phi, quần thể sơn dương đông hơn quần thể báo hay sư tử

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 218 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON