YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 25 trang 129 SBT Sinh học 12

Giải bài 25 tr 129 sách BT Sinh lớp 12

Hãy sử dụng hình vẽ để mô tả sự phân bố cá thể trong quần thể?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25

Gồm 3 kiểu phân bố:

1. Phân bố theo nhóm: (a)

  • Là kiểu phân bố phổ biến nhất, các quần thể tập trung theo nhóm ở những nơi có điều kiện sống tốt nhất. Kiểu phân bố này có ở những động vật sống bầy đàn, các cá thể này hỗ trợ lẫn nhau chống lại điều kiện bất lợi của môi trường (di cư, trú đông, chống kẻ thù …).

2. Phân bố đồng đều: (b)

  • Thường gặp khi điều kiện sống phân bố đồng đều và có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể. Kiểu phân bố này làm giảm sự cạnh tranh gay gắt.

3. Phân bố ngẫu nhiên: (c)

  • Là dạng trung gian của 2 dạng trên. Kiểu phân bố này giúp sinh vật tận dụng được nguồn sống tiềm tàng của môi trường.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25 trang 129 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF