YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 11 trang 131 SBT Sinh học 12

Giải bài 11 tr 130 sách BT Sinh lớp 12

Sự phân bố của một loài sinh vật thay đổi

A.theo cấu trúc tuổi của quần thể.

B. do hoạt động của con người nhưng không phải do các quá trình tự nhiên.

C. theo nhu cầu về nguồn sống của các cá thể trong quần thể.

D theo mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11

  • Sự phân bố của một loài sinh vật thay đổi theo nhu cầu về nguồn sống của các cá thể trong quần thể.
  • Sự phân bố cá thể của quần thể tạo thuận lợi cho các cá thể sử dụng tối ưu nguồn sống trong khu vực phân bố.

Vậy đáp án đúng là: C

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 131 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF