YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 111 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 4 tr 111 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Ở người, tính trạng tóc quăn do gen A, tóc thẳng do gen a nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định; còn bệnh mù màu đỏ, lục do gen lặn m nằm trên NST giới tính X gây nên.

a) Bố và mẹ tóc quăn, mắt bình thường sinh ra một con trai tóc quăn, mù màu đỏ, lục. Hãy xác định kiểu gen của bố, mẹ.

b) Với hai gen quy định hai tính trạng trên, tối đa có thể tạo ra bao nhiêu loại kiểu gen khác nhau trong quần thể người?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Câu a: Xác định kiểu gen của bố mẹ

* Về bệnh mù màu: Con bị mù màu có kiểu gen XmY. Bố bình thường nên con trai nhận Xm từ mẹ, từ đó suy ra kiểu gen của bố mẹ bình thường là: XMXm (mẹ) và XMY (bố)

* Về dạng tóc: Bố mẹ và con trai tóc quăn (trội) nên kiểu gen của bố mẹ bình thường là: AA x AA; AA x Aa; Aa x Aa

* Kết hợp cả 2 tính trạng thì kiểu gen của bố mẹ có thể là:

- AAXMXm x AAXMY

- AAXMXm x AaXMY

- AaXMXm x AAXMY

- AaXMXm x AaXMY

Câu b: Số lượng kiểu gen tối đa có thể có tỏng quần thể là:

* Tính trạng tóc: AA, Aa, aa (3 kiểu)

* Tính trạng mù màu: XMXm, XMXM, XmXm, XMY, XmY (5 kiểu)

* Về cả hai tính trạng: 3 x 5 = 15 kiểu gen 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 111 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON