Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 21 Di truyền y học

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 21 về Di truyền y học online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Ung thư máu
  • B. Đao
  • C. Claiphentơ
  • D. Hồng cầu lưỡi liềm
  • A. Đột biến gen trội nằm ở NST thường
  • B. Đột biến gen lặn nằm ở NST thường
  • C. Đột biến gen trội nằm ở NST giới tính X
  • D. Đột biến gen trội nằm ở NST giới tính Y
  • A. Các đột biến gen
  • B. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
  • C. Tế bào bị đột biến xôma
  • D. Tế bào bị đột biến mất khả năng kiểm soát phân bào
  • A.  NST số 21 bị mất đoạn
  • B. 3 NST số 21
  • C. 3 NST số 13
  • D. 3 NST số 18
  • A. Có thể phát hiện ra bệnh phêninkêto niệu bằng cách làm tiêu bản tế bào và quan sát hình dạng nhiễm sắc thể dưới kính hiển vi
  • B. Bệnh phêninkêtô niệu là do lượng axit amin tirôzin dư thừa và ứ đọng trong máu, chuyển lên não gây đầu độc tế bào thần kinh
  • C. Chỉ cần loại bỏ hoàn toàn axit amin phêninalanin ra khỏi khẩu phần ăn của người bệnh thì người bệnh sẽ trở nên khỏe mạnh hoàn toàn
  • D. Bệnh phêninkêto niệu là bệnh do đột biến ở gen mã hóa enzim xúc tác cho phản ứng chuyển hóa axit amin phêninalanin thành tirôzin trong cơ thể