ADMICRO
UREKA

Bài tập 7 trang 78 SBT Sinh học 12

Giải bài 7 tr 78 sách BT Sinh lớp 12

Hội chứng Đao xuất hiện do

A. rối loạn phân li cặp NST 22 ở một trong hai bố mẹ.

B. rối loạn phân li cặp NST 20 ở một trong hai bố mẹ.

C. rối loạn phân li cặp NST 23 ở một trong hai bố mẹ.

D. rối loạn phân li cặp NST 21 ờ một trong hai bố mẹ.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

  • Down là hội chứng gồm có 3 NST số 21 trong bộ NST, đực tạo thành do sự rối loạn phân li cặp NST số 21 ở bố hoặc mẹ

Vậy đáp án đúng là: D 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 78 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF