ADMICRO
UREKA

Bài tập 6 trang 78 SBT Sinh học 12

Giải bài 6 tr 78 sách BT Sinh lớp 12

Quan sát tiêu bản NST của một người đã thấy 44 NST thường, nhưng chỉ có 1 NST giới tính X (Hội chứng Tơcnơ, XO). Nguyên nhân dẫn đến bất thường này có thể do

A. hợp tử được hình thành do sự kết hợp tự do và ngẫu nhiên giữa một giao tử binh thường từ mẹ với một giao tử không mang NST từ bố.

B. hợp tử được hình thành do sự kết hợp của một giao tử bình thường từ bố với một giao tử không mang NST từ mẹ.

C. hợp tử được hình thành do sự kết hợp giữa một giao tử bình thường từ mẹ với một giao tử không mang NST giới tính nào từ bố.

D. hợp tử được hình thành do sự kết hợp giữa một giao tử bình thường từ bố với một giao tử thiếu 1 NST từ mẹ.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

  • Cơ chế di truyền: do một NST X bình thường từ mẹ kết hợp với một giao tử O từ bố tạo thành hợp tử XO hoặc ngược lại

Vậy đáp án đúng là: C 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 78 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF