ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Di truyền y học - Sinh học 12

Nếu các em có gì còn khó khăn nào về các vấn đề liên quan đến Sinh học 12 Bài 21 Di truyền y học thì các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao về  di truyền y học cộng đồng sinh học cuả HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em

VDO.AI

Danh sách hỏi đáp (119 câu):

 

 

 

YOMEDIA
1=>1