YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 91 SGK Sinh học 12

Giải bài 3 tr 91 sách GK Sinh lớp 12

Vì sao người ta không phát hiện được các bệnh nhân có thừa các nhiễm sắc thể NST số 1 hoặc số 2 (những NSTcó kích thước lớn nhất trong bộ NST người) của người?

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Không phát hiện được các bệnh nhân có thừa NST số 1 và số 2 ở người là do NST số 1 và 2 là những cặp NST lớn nhất trong số NST người, chứa rất nhiều gen → việc thừa ra một NST số 1 hay số 2 → sự mất cân bằng gen do thừa 1 NST 1 hay 2 là nghiêm trọng → có thể chết ngay từ giai đoạn phôi thai.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 91 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • hà trang

  A. Môi trường.

  B. Kiểu gen.

  C. Sự có mặt của NST X trong hợp tử.

  D. Sự có mặt của NST Y trong hợp tử 

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  Hoa Hong

  A. Việc thêm một NST 21 làm tăng vốn gen của người giúp họ sống tốt.

  B. Thừa một NST 21 dễ phát hiện được bằng phương pháp di truyền tế bào.

  C. NST 21 rất nhỏ, chứa ít gen hơn các NST khác nên sự mất cân bằng do thừa 1 NST 21 ít nghiêm trọng hơn nên người bệnh còn sốnơ được.

  D. Cả A và B.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1