YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 91 SGK Sinh học 12

Giải bài 3 tr 91 sách GK Sinh lớp 12

Vì sao người ta không phát hiện được các bệnh nhân có thừa các nhiễm sắc thể NST số 1 hoặc số 2 (những NSTcó kích thước lớn nhất trong bộ NST người) của người?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 3

Không phát hiện được các bệnh nhân có thừa NST số 1 và số 2 ở người là do NST số 1 và 2 là những cặp NST lớn nhất trong số NST người, chứa rất nhiều gen → việc thừa ra một NST số 1 hay số 2 → sự mất cân bằng gen do thừa 1 NST 1 hay 2 là nghiêm trọng → có thể chết ngay từ giai đoạn phôi thai.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 91 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Mai Vi

   I. Dự đoán khả năng xuất hiện tính trạng ở đời con cháu.

  II. Biết được tính trội, lặn, quy luật di truyền một số tính trạng ở loài người.

  III. Phát hiện được bệnh khi phát triển thành phôi.

  IV. Xác định kiểu gen của cá thể được nghiên cứu qua phả hệ.

  Phương án đúng là:

     A. I, II                               B. II, III                            C. III                                 D. IV

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Linh

   (a).  (Hb: Hemoglobin) là gen đa hiệu Vì

       (b).  chỉ có 1 hiệu quả, còn  nhiều tác động.

  Nhận xét nào sau đây đúng với 2 mệnh đề này:

     A. (a) đúng, (b) đúng, (a) và (b) có liên quả nhân quả.

     B. (a) sai, (b) đúng.

     C. (a) đúng, (b) đúng, (a) và (b) không có liên quan nhân quả.

     D. (a) đúng, (b) sai.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hoàng duy

  I. Xuất phát từ cùng một hợp tử.

  II. Các cá thể giống nhau về kiểu hình, khác nhau về kiểu gen.

  III. Nhiều trứng, thụ tinh với nhiều tinh trùng có kiểu gen giống nhau.

  IV. Có kiểu gen (kiểu nhân) giống nhau.

  Có bao nhiêu phương án đúng?

     A. 1                                   B. 2                                   C. 3                                   D. 4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo bo

  1. Tóc thẳng trội hơn tóc quăn.

  2. Mắt 1 mí trội hơn mắt 2 mí.

  3. Bệnh máu khó đông do gen lặn nằm trên NST X quy định.

  4. Bệnh mù màu do gen trội nằm trên NST Y quy định.

  5. Bệnh bạch tạng di truyền liên kết với giới tính.

  6. Hai bệnh mù màu và máu khó đông do hai gen nằm trên cùng một NST quy định.

  Có bao nhiêu kết quả đúng?

     A. 2                                   B. 3                                   C. 4                                   D. 5

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện

     A. Giúp y học tìm hiểu nguyên nhân, chẩn đoán và dự phòng, điều trị một phần một số bệnh di truyền và một số các dị tật bẩm sinh trên người.

     B. Giúp y học tìm hiểu nguyên nhân, dự phòng cho một số bệnh di truyền và một số các dị tật bẩm sinh trên người.

     C. Giúp y học tìm hiểu nguyên nhân, chẩn đoán cho một số bệnh di truyền và một số các dị tật bẩm sinh trên người.

     D. Giúp y học tìm hiểu nguyên nhân và cơ chế của một số bệnh di truyền trong những gia đình mang đột biến.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach hao

  I. Người sinh sản muộn, đẻ ít con.

  II. Vì các lí do đạo đức xã hội không thể áp dụng các phương pháp lai và gây đột biến.

  III. Số lượng NST tương đối ít, kích thước nhỏ, có nhiều điểm sai khác về hình dạng và kích thước.

  IV. Đời sống của con người kéo dài hơn nhiều loài sinh vật khác.

  Có bao nhiêu nội dung đúng?

     A. 1                                   B. 2                                   C. 3                                   D. 4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Duy Quang

     A. Hội chứng Claiphentơ.

     B. Hội chứng Đao.

     C. Hội chứng Tớcnơ.

     D. Hội chứng Macphan.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON